+48 509 985 127

biuro@mgierat.pl

Obserwuj nas

Design by XeniaDesign.pl

Copyright © 2017-2024 Biuro Rachukowe CDM

+48 509 985 127

Uprawnienia związane 
z rodzicielstwem 

01 sierpnia 2023

Pracownik ma prawo do szerokiego wachlarza uprawnień, związanych z urodzeniem dziecka lub przyjęciem dziecka na wychowanie.

 

Są to min. :

 

  1. Ochrona stanowiska pracy – w okresie ciąży, urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę. Po powrocie do pracy po w/w urlopach pracodawca ma obowiązek przywrócić pracownika do pracy na dotychczasowym lub równorzędnym stanowisku.
  2. Urlop macierzyński w wymiarze 20-37 tyg.
  3. Urlop rodzicielski w wymiarze 41-43 tyg. z czego jeden rodzic ma wyłączne prawo do 9 tygodni tego urlopu i nie może przenieść tego prawa na drugiego rodzica
  4. Pracownik będący rodzicem dziecka do lat 8 nie można bez jego zgody zatrudnić w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej a także wysłać w delegację poza miejsce zamieszkania.

 

O powyższych oraz innych uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem chętnie porozmawiamy przy kawie w naszym biurze.

 

Zapraszamy!

Wróć na stronę bloga ze wszystkimi wpisami

BLOG